2019-05-15 11:53Pressmeddelande

19 projekt får stöd för att arbeta med kulturutveckling

Två gånger per år fördelar Region Halland stöd till konstnärer och kulturskapare för att de ska kunna genomföra idéer som bidrar till förnyelse och innovation inom kulturområdet i Halland.

19 projekt har beviljats stöd i maj. De projekt som medfinansieras kommer att skapa och sprida foto, film, musik, dans, teater och projekt för barn och unga i hela Halland. Den totala finansieringen från Region Halland till projekten är 1 777 000 kr. Totalt inkom 59 ansökningar under senaste ansökningsperioden.

– Region Halland medfinansierar kulturella verksamheter och projekt för att ett dynamiskt kulturliv ska finnas att tillgå för boende och besökare. Konstnärer, kulturskapare och arrangörer skapar tillsammans ett halländskt kulturliv som är öppet för alla att ta del av och som gör Halland till en attraktiv region, säger Eva Nyhammar, förvaltningschef på Kultur och skola, Region Halland. 

På Region Hallands webbplats finns en förteckning med samtliga projekt som beviljats stöd.

Kontakt

Kontaktpersoner för projekten kan lämnas vid behov. För ytterligare information kontakta gärna:

Anders T Carlsson, utvecklingsledare Kultur, Kultur och skola
E-post: Anders.T.Carlsson@regionhalland.se
Telefon: 035-17 98 28


Ämnen: Kultur

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.