2022-01-17 07:00Pressmeddelande

100 000 kronor ska få ännu fler Hyltekvinnor i rörelse

Region Hallands lokala nämnd Hylte beslutade vid sitt senaste sammanträde att för andra året i rad stödja projektet ”TWD friendly sportswear – få 100 kvinnor i rörelse” med 100 000 kronor under 2022.

Projektet genomförs för andra året av föreningen Hylte Sport & Event och målsättningen är att få fler kvinnor i rörelse och en stärkt gemenskap. Förhoppningen är att detta, genom ökad rörelseglädje och socialt sammanhang ska leda till ökat välmående för de kvinnor som deltar. Uppföljning av projektet 2021 visade goda resultat. 135 kvinnor deltog i projektet. 97 % av de deltagande kvinnorna tyckte att projektet var bra och över hälften uppgav att projektet i hög grad hade bidragit till att de ökat sin fysiska aktivitet.

– Vi är otroligt glada att projektet fortsätter, vi har fått följa och se kvinnor utvecklas och investera i sig själva, känna gemenskap och framför allt tillhörighet. Det är inte bara det man presterar i det träningstillfället, det är vad som händer i det mentala när jag kommer hem som gladare mamma, fru och medmänniska, säger Anna Larsson från Hylte Sport & Event. Vi såg en fantastisk utveckling på kort tid och det visade att allt är möjligt när vi gör det tillsammans. Alla är värda att må bra. Att stärka kroppen och knoppen långsiktigt gynnar alla.

Studier och enkäter har visat att Hyltes invånare är mer stillasittande, mindre aktiva, har högre förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar och övervikt än invånare i andra halländska kommuner.

– Att träna tillsammans, stötta varandra och visa att det som känts omöjligt finns inom räckhåll är fantastiskt. Vi ser att de kvinnor som varit med i projektet lärt känna nya människor, provat nya saker och utmanat sina gränser. Många har gjort stora livsstilsförändringar och fått stora hälsovinster, säger Anna Roos (C), ordförande i lokal nämnd i Hylte. Nu vill vi att ännu fler ska få chansen att upptäcka glädjen i att träna och lära känna nya människor

Att stödja Hylte Sport & Event i detta projekt ligger i linje med lokala nämnders uppdrag. Lokala nämnder arbetar tillsammans med andra aktörer för en hållbar regional utveckling där invånares hälsa är en viktig del. Genom samverkan med de halländska kommunerna och andra organisationer, föreningar med flera så kan lokala nämnder vara med och bidra till en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationsstrateg regional utveckling
Ingela Richardson