PRESSRUM


Region Halland på Instagram

Om oss i media

Kontaktpersoner

Kommunikationsdirektör
Johanna Wiechel-Steier
kommunikationsstrateg hälso- och sjukvård
Elisabeth Funkqvist
kommunikationsstrateg regional utveckling
Ingela Richardson
kommunikationschef Hallands sjukhus
Marianne Kondrup
kommunikationschef Närsjukvården
Anna Stålnacke
Kommunikatör, Hallands sjukhus
Laura Zurman
kommunikationsstrateg Psykiatrin Halland
Evelina Myrbäck
förvaltningschef Kultur och skola
Eva Nyhammar
Kommunikationsstrateg Ambulans, diagnostik och hälsa
Lisa Falkeby
Press Region Halland
Kommunikationsstrateg
Charlotta Tarenius
Kommunikationsstrateg Närsjukvården
Åsa Hansson

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den "Bästa livsplatsen". Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.