2018-11-06 14:18Pressmeddelande

Vårdcentralen Särö bemannad igen efter jobbigt år

Kristian Brandt, verksamhetschef Vårdcentralen SäröKristian Brandt, verksamhetschef Vårdcentralen Särö

Under hösten har nio nya medarbetare rekryterats till Vårdcentralen Särö. Det handlar om olika professioner som ingår i vårdcentralens team för nära vård; arbetsterapeut, sjukgymnaster, sjuksköterskor, läkare, kanslist och medicinsk sekreterare. Det innebär att vårdcentralen från och med november är på god väg mot full arbetsstyrka igen.

 - Sommaren blev en vändpunkt för oss. Då var vi ordentligt underbemannade vilket oväntat nog svetsade oss samman på arbetsplatsen. Alla mobiliserade och arbetsglädjen kom tillbaka, säger Kristian Brandt, verksamhetschef på Vårdcentralen Särö.

Läkaren Kristian Brandt tillträdde som verksamhetschef på Vårdcentralen Särö i våras. Hans första mest akuta arbetsuppgift blev att försöka lösa situationen med personalbrist och därmed bristande tillgänglighet för patienterna.

 - Vi hade fastnat i en negativ spiral där medarbetare slutade och de som stannade fick en allt mer stressig arbetsmiljö. Så jag införde ett slags mantra: ”Nu får ingen mer sluta”.  Istället behövdes allas krafter för att vända trenden. En god arbetsmiljö, där medarbetare trivs och har roligt tillsammans, är själva grunden för en fungerande vårdcentral och nöjda medarbetare ger bra och god vård åt våra patienter, fortsätter Kristian Brandt.

Hittills har det nya mantrat fungerat väl och rekryteringen av nya medarbetare har gått över förväntan. Daniel Jonasson är specialist inom allmänmedicin och har fått jobb som distriktsläkare på Vårdcentralen Särö.

- Jag ser positivt på framtiden här. Vårt förändringsarbete är stimulerande och jag ser fram emot att få handleda flera kommande läkarstudenter som är på väg hit. Att få jobba som läkare på en vårdcentral är givande eftersom det förutsätter ett helhetsperspektiv på människan.  Det känns som en förmån att få följa våra patienter långsiktigt under livets olika faser, säger Daniel Jonasson.

Nytändningen bland medarbetarna har också haft en positiv effekt i rekryteringsarbetet.

- Dels märks den goda stämningen när en potentiell medarbetare kommer hit på intervju, dels har medarbetare rent handfast hjälpt till genom att rekommendera vakanta tjänster till personer de känner, säger Kristian Brandt.

Med bemanning på plats börjar nu nästa kapitel för vårdcentralen.

 - Vi har fortfarande utmaningar för att på bästa sätt möta behoven hos våra patienter. Vi behöver jobba mer med drop in-mottagningar för akuta fall och samtidigt frigöra resurser för patienter som behöver mer långsiktig vård. Men vi ser verkligen en ljusning och vill bli ännu bättre, säger Kristian Brandt.

För mer information:
Kristian Brandt, verksamhetschef Vårdcentralen Särö:
031-92 95 10, kristian.brandt@regionhalland.se

 Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationschef Närsjukvården
Anna Stålnacke