2019-03-05 10:24Pressmeddelande

Tryggare och mer effektiv vård med upphandlad beredskapsjour

Nu upphandlar Region Halland den allmänmedicinska beredskapsjouren. Jouren gör att patienter kan stanna i sin hemmiljö även när läkare behöver konsulteras och stärker samarbetet mellan sjukhus, närsjukvård och kommunens hemsjukvård.

Beredskapsjouren träder in nattetid och under helger. Hittills har beredskapsjouren bemannats av sex läkare från vårdcentralerna i Halland – en i varje kommun. Beredskapen har fungerat väl, men fått till följd att de läkare som arbetat under beredskapstiden saknats på vårdcentralerna under ordinarie arbetstid.

– Genom att låta en annan aktör ta över beredskapen så kan vi använda våra resurser på vårdcentralerna mer effektivt och öka tillgängligheten för patienterna, säger Tommy Rydfeldt (L), förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet.

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott fattade beslut om att upphandla funktionen vid sitt möte på tisdagen.

Läkarna i beredskapsjouren har bland annat till uppgift att ta emot samtal från kommunernas sjuksköterskor, göra bedömningar om förändrad medicinering, konstatera dödsfall och skriva vårdintyg. De gör också via mobila insatser, videokonsultation eller telefonsamtal bedömningar som tryggar att patienterna blir omhändertagna på rätt vårdnivå, för att undvika inskrivning på sjukhus om det inte har något värde för patienten.

– Läkarna i beredskapsjouren är en viktig länk i vårdkedjan för många av de multisjuka patienter som vårdas i hemmiljö, säger Jonas Strand (S), hälso- och sjukvårdsutskottet.

– Samtidigt som vi ökar läkarnärvaron på vårdcentralerna så får även beredskapen ett större uppdrag än i dag. Den upphandlade jouren ska vid behov kunna göra besök på kommunernas olika boenden samt i hemsjukvården, och på de palliativa boendena som finns i Kungsbacka och Falkenberg, säger Tommy Rydfeldt.

Framtida organisation av beredskapsjouren ska kunna möta de krav som ställs och avgörs av upphandlad entreprenör. Dagtid kommer vårdcentralerna att fortsatt ha uppdraget med läkarmedverkan i hemsjukvården.

För mer information:
Tommy Rydfeldt, Tommy.Rydfeldt@regionhalland.se, 072-726 48 30
Jonas Strand, Jonas.Strand@regionhalland.se, 070-148 19 52

 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationsstrateg hälso- och sjukvård
Louise Ingman