2018-11-29 13:51Pressmeddelande

Strokenheterna i Halmstad och Varberg blev Årets medarbetare

Att göra likt för patienterna. Det är grunden för det samarbetet som utvecklats mellan strokeenheterna på sjukhusen i Halmstad och Varberg. Ett arbete som nu uppmärksammas när personalen på avdelning 52 och 4c utses till ”Årets medarbetare 2018” i Region Halland.

Det är regionstyrelsens arbetsutskott som utser årets medarbetare, årets arbetsplats eller grupp av medarbetare. Motiveringen i år löd: Strokeavdelningarna på Hallands sjukhus i Halmstad och Varberg har som ett team under en följd av år byggt upp ett gemensamt arbetssätt – över avdelningsgränserna – som gett en likvärdig strokevård för patienterna oavsett var i Halland de bor. Personalens omsorg om patienterna har tillsammans med den medicinska utvecklingen lyft strokevården till en helt ny nivå."

– Det här är ett bra utvecklingsarbete som bygger på ett samarbete både inom och mellan strokeavdelningarna i Halmstad och Varberg och som resulterat i en regional strokevård till nytta för hallänningarna, konstaterade regionstyrelsens ordförande Mikaela Valtersson (M), när hon träffade och gratulerade några av pristagarna på torsdagen.

Utvecklingen inom strokevården har gått otroligt snabbt de senaste åren. Från ett läge där stroke var synonymt med att hamna på långvården till dagens mer hoppfulla situation där det handlar om att få patienterna snabbt till sjukhus för att påbörja behandling möjligt.
– Om vi inte börjat prata med varandra i Varberg och Halmstad så hade vi inte hängt med i utvecklingen, säger Berit Pettersson, chef på avdelning 52 i Halmstad.  
– Målet har varit att göra det bästa för hallänningarna. Vi har inte varit så fokuserade på vem som gör vad utan att hallänningen ska få lika vård oavsett sjukhus, säger Linda Bengtsson chef på avdelningen 4c i Varberg.

Tidigare fanns det inte så mycket personalen kunde göra för patienterna. I dag finns behandling med propplösanade behandling (trombolys) och trombektonomi där kateter förs upp i hjärnan via ljumsken och drar ut proppen. För att förhindra stroke är det viktigt att arbeta förebyggande och patienter med TIA (Transitorisk ischemisk attack) behöver utredas för att få rätt förebyggande behandling, till exempel, blodförtunnande läkemedel vid förmaksflimmer. Patienterna har, med andra ord, helt andra förutsättningar att komma tillbaka till ett fullvärdigt liv.

Omvårdnaden är A och O inom strokevården. Det personalen gör ger effekt för patienten.
– Det finns ingen annan diagnos där det finns vetenskapliga bevis på att det är just omvårdnaden somger resultat och minskar risken för hjärnskador, säger Berit Pettersson.
– Det är väldigt roligt att det är personalen som får priset eftersom de kämpat med nya förändringar hela tiden, säger Linda Bengtsson.

 Det är andra gången som utmärkelsen delas ut till en hel grupp anställda. Första gången var 2013 när Gynekologimottagningen i Kungsbacka fick den.

 Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Vikarierande kommunikationsdirektör
Anna Wallefors