2018-11-01 09:10Pressmeddelande

Satsning på hjärtsjukvården i Halland

Från och med i höst erbjuds kranskärlsröntgen och ballongvidgning (PCI) även på helger vid Hallands sjukhus Halmstad. Det innebär att patienter med en misstänkt hjärtinfarkt kan få snabbare vård och behandling. Detta är ett led i Region Hallands satsning på att utveckla hjärtsjukvården. 
 
Akut hjärtsjuka patienter som är i behov av kranskärlsröntgen och ballongvidgning (PCI) kan nu få hjälp dygnet runt alla dagar i veckan vid sjukhuset i Halmstad. Det innebär att halländska patienter får ett snabbare omhändertagande under helger eftersom de inte längre behöver köras till Lund eller Göteborg vid hjärtinfarkter som kräver omgående behandling. 

- Vi ser att behovet av kranskärlsröntgen och ballongvidgning ökar och det känns därför mycket bra att vi kan hjälpa hallänningarna även på helgerna, berättar Inga-Lill Baudlot verksamhetschef på medicinkliniken vid Hallands sjukhus Halmstad.

Ökad tillgänglighet
Under 2018 har en också stor satsning genomförts för att korta ned köerna för planerad kranskärlsröntgen vid Hallands sjukhus Halmstad. Genom ett ändrat arbetssätt, bland annat tidigare starter på morgonen och extra mottagningar, har verksamheten lyckats arbeta bort köerna och kan nu erbjuda tid enligt de riktlinjer som finns. 
 
Effekten av satsningarna kan leda till minskade väntetider inom kardiologin som helhet, till exempel genom att vårddygnen blir färre för inneliggande patienter som väntar på kranskärlsröntgen.
 
Vidare pågår utvecklingsarbeten inom många områden, som bland annat resulterat i följande: 

  • En utvecklad process runt hjärtsviktspatienter där yrkesgrupper, från både primärvård och specialistvård, tillsammans systematiskt arbetar för patientens bästa över vårdgränserna. Den tydliga processen över hela vårdkedjan bidrar till en likvärdig och säkrare vård för patienten.
  • Utvecklat samarbete med Högskolan i Halmstad. På Hallands sjukhus arbetar Markus Lingman, kardiolog och överläkare, som utvecklingsstrateg och har bland annat i uppdrag att utveckla omhändertagandet av hjärtpatienter i Halland. Tillsammans med forskare på Högskolan i Halmstad undersöker de hur det sammantagna omhändertagandet kan förbättras, bland annat med hjälp av artificiell intelligens.  

För mer information:
Inga-Lill Baudlot, verksamhetschef, medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 035-13 10 00
Markus Lingman, utvecklingsstrateg, Halland sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 035-13 10 00 
  
Pressmeddelandet publicerat av: 
Monica Burell, kommunikatör, 0736-27 90 64

Fakta
I Halland genomfördes 2017:
634 Ballongvidgningar (PCi:er)
1.247 Kranskärlsröntgen

En hjärtinfarkt beror oftast på att en blodpropp har bildats som helt eller delvis täpper till hjärtats kranskärl så att blodet inte kan passera som det brukar. Vid en hjärtinfarkt är tiden en viktig faktor, ju snabbare kärlet kan öppnas, desto större är chansen att blodflödet till hjärtmuskeln återställs och hjärtskadan minimeras.

Kranskärlsröntgen genomförs vid misstanke om hjärtinfarkt. Omkring hälften leder vidare till en ballongvidgning.
Ballongvidgning, även kallat PCI,  är en behandling som används vid förträngningar i hjärtats kranskärl. Kärlen vidgas så att blodet kan passera som det ska. En ballongvidgning kan göras efter att du har haft besvär en längre tid, eller akut om du plötsligt får svåra besvär och har förträngningar i kärlen.

Läs mer på https://www.1177.se/Halland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hjartinfarkt/

Källa: SUS och 1177.seOm Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationschef Hallands sjukhus
Marianne Kondrup