2019-03-07 09:57Pressmeddelande

Halländskt projekt presenteras på FN:s kvinnokonferens i New York

Föreningen Aligi i Halland åker på lördag över Atlanten till FN:s kvinnokonferens för att presentera Doula & kulturtolk och kulturtolksdoulornas unika arbete med att ge stöd till invandrarkvinnor under graviditet, förlossning och första tiden med barnet.

Kulturtolksdoulorna finns till för att överbrygga skillnader i språk och kultur och samtidigt förbättra det medicinska utfallet för mor och barn.

– Doulorna ger stöd och skapar trygghet för de gravida kvinnorna och deras familjer, samtidigt som de underlättar kommunikationen mellan barnmorskor och familj, säger Jennie Dalsmark, som är verksamhetsledare i projektet.

Under de två år som verksamheten pågått så har kulturtolksdoulorna varit med vid ett 100-tal förlossningar. I Halland finns 22 utbildade doulor som pratar 10 olika språk.

Doulorna träffar de blivande föräldrarna både före och efter födseln och är med under hela förlossningen.

Bakgrund
Den nationella överenskommelsen om förbättrad förlossningsvård och kvinnors hälsa har i Region Halland resulterat i fem delområden, där Modell för trygg och jämlik vård är ett. Projektet med kulturtolksdoulor har varit en del av detta och finansierats med statliga medel 2017–2018.

Verksamhetsledare Jennie Dalsmark och kulturtolksdoula Mavis Neo Bengtsson håller i presentationen. På plats i New York visas även en pop up-utställning med bilder av fotograf Elisabeth Ubbe som följt kulturtolksdoulornas arbete. Resan finansieras med hjälp av EU-medel ur Socialfonden genom Aligis projekt där kulturtolksdoulorna bemannar mötesplatser i södra Halland för att välkomna utlandsfödda kvinnor till Öppen förskola och familjeaktiviteter.

Artikel om verksamheten i invånartidningen Halland – bästa livsplatsen:
http://regionhalland.se/om-region-halland/invanartidningen-halland-basta-livsplatsen/maj-2018/oksana-gav-trygghet-nar-bayan-fodde-barn/

För frågor om FN-besöket och Aligi:
Jennie Dalsmark, verksamhetsledare och barnmorska, 070-591 08 10

För frågor om Modell för trygg och jämlik vård:

Ann-Sofi Isaksson, verksamhetschef hälso- och sjukvårdsavdelningen, 0722-33 88 00

 Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Vikarierande kommunikationsdirektör
Anna Wallefors